1 Litre of Tears ( บันทึกน้ำตาหนึ่ง )

1 Litre of Tears ( บันทึกน้ำตาหนึ่ง )

Club Detail
ชื่อคลับ1 Litre of Tears
ชื่อไทย บันทึกน้ำตาหนึ่ง
เปิดคลับ 14 พ.ค. 2008
ระดับ1
ผู้ก่อตั้ง ClubDara
สมาชิก 7 คนปรับแต่งคลับได้เฉพาะผู้เป็น ผู้ดูแลคลับ เท่านั้น
CLUBDARA.COM