2PM Land ( ผู้ชายทั้ง7 )

Club Detail
ชื่อคลับ2PM Land
ชื่อไทย ผู้ชายทั้ง7
เปิดคลับ 30 เม.ย. 2010
ระดับ1
ผู้ก่อตั้ง wivi
สมาชิก 11 คนปรับแต่งคลับได้เฉพาะผู้เป็น ผู้ดูแลคลับ เท่านั้น
CLUBDARA.COM