Beethoven Virus ( บีโธเฟ่น ไวรัส )

Club Detail
ชื่อคลับBeethoven Virus
ชื่อไทย บีโธเฟ่น ไวรัส
เปิดคลับ 4 พ.ค. 2009
ระดับ1
ผู้ก่อตั้ง kodomo
สมาชิก 6 คนปรับแต่งคลับได้เฉพาะผู้เป็น ผู้ดูแลคลับ เท่านั้น
CLUBDARA.COM