Charice Pempengco ( ชารีส เพมแพมโก )

Charice Pempengco ( ชารีส เพมแพมโก )

Club Detail
ชื่อคลับCharice Pempengco
ชื่อไทย ชารีส เพมแพมโก
เปิดคลับ 7 ก.พ. 2009
ระดับ1
ผู้ก่อตั้ง ClubDara
สมาชิก 2 คน
Club Memberปรับแต่งคลับได้เฉพาะผู้เป็น ผู้ดูแลคลับ เท่านั้น
CLUBDARA.COM