kaoclub ( คลับน้องเก้า )

Club Detail
ชื่อคลับkaoclub
ชื่อไทย คลับน้องเก้า
เปิดคลับ 27 ธ.ค. 2009
ระดับ1
ผู้ก่อตั้ง puijung
สมาชิก 7 คนปรับแต่งคลับได้เฉพาะผู้เป็น ผู้ดูแลคลับ เท่านั้น
CLUBDARA.COM