Koo Hye Sun ( คู เฮ ซอน )

Club Detail
ชื่อคลับKoo Hye Sun
ชื่อไทย คู เฮ ซอน
เปิดคลับ 3 เม.ย. 2009
ระดับ1
ผู้ก่อตั้ง พระเจ้าดงเมียงซอง
สมาชิก 21 คนปรับแต่งคลับได้เฉพาะผู้เป็น ผู้ดูแลคลับ เท่านั้น
CLUBDARA.COM