Club Daraกฎการใช้เว็บ- ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้คนเดียวกันมีได้หลายชื่อสมาชิก หากว่าลืม password ให้เข้าไปกรอง email ที่สมัคร ที่หน้า forget password ระบบจะส่งรหัสใหม่ไปให้

- ห้ามลงภาพหรือข้อมูลใด ที่มีเนื้อหา ลกมก หยาบคาย รุนแรง น่าขยะแขยง ชวนทะเลาะ หรือก่อให้เกิดการแตกแยก หากพบผู้ไม่หวังดีจงใจมาก่อกวน อย่าได้ตอบโต้ ให้แจ้งมาให้ทางเว็บพิจารณาลงโทษแทน

- ห้ามไม่ให้วิจารณ์ถึงประเด็นที่เกี่ยวกับ การเมือง ศาสนา เชื้อชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันการศึกษา เพราะประเด็นเหล่านี้ค่อนข้างอ่อนไหว และอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ เพื่อป้องกันปัญหาไว้ก่อน จึงห้ามไม่ให้กล่าวถึงไม่ว่าจะเป็นในแง่บวกหรือลบก็ตาม

- ห้ามลงข้อความ รูปภาพ หรือไฟล์ ที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือเป็นสิ่งที่สังคมส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ โดยเฉพาะไฟล์เพลงที่มีลิขสิทธ์ และหากมีการนำข้อมูล หรือรูปภาพมาจากที่อื่น กรุณาให้เครดิตให้ชัดเจนที่สุด ทั้งชื่อเจ้าของข้อมูลและเว็บที่นำมา

- ห้ามลง โฆษณารูปแบบต่างๆ จดหมายลูกโซ่ กระทู้หลอกลวง สร้างข่าวลือ หรืออะไรก็ตามที่อาจสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้อื่น และหามลงข้อมูลที่เป็นส่วนตัว เช่น เบอร์โทร ที่อยู่ ชื่อนามสกุลจริง

- ก่อนตั้งกระทู้ ควรใช้ระบบค้นหาตรวจดูก่อนว่ามีคนตั้งคำถามหรือพูดคุยในประเด็นนั้นๆแล้วหรือยัง และห้ามทำการโพสต์ภาพซ้ำกัน เพื่อให้ตรวจสอบภาพซ้ำได้ง่าย ควรลงภาพโดยแยกกระทู้เป็นหมวดหมู่ ให้ชัดเจน

- ห้ามทำการโกงระบบด้วยการปั๊มโพสต์เพื่อหวังเลื่อนระดับสมาชิก หรือโกงระบบด้วยรูปแบบอื่นๆ ห้ามใช้กระทู้แทนห้องสนทนา หากต้องการพูดคุยทักทายกันส่วนตัวควรใช้ Chat Room แทน หากโพสต์ข้อมูลผิดพลาดให้ใช้ปุ่ม edit ในการแก้ไขข้อความแทนการโพสใหม่ ปุ่ม edit มีไว้แก้ไขข้อความที่ผิดพลาด หรือเพิ่มเติมข้อมูลให้ชัดเจน ห้ามใช้ปุ่ม edit ในการลบข้อความทิ้ง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลจนไม่ได้ใจความเดิมCLUBDARA.COM