Bear

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อในเว็บ Bear
ชื่อเล่น  
เพศ  
วันเกิด 0000-00-00
อายุ  
ที่อยู่  
อาชีพ  
เว็บ  
ข้อมูลการใช้เว็บ
ระดับสมาชิก
สมัคร เมื่อ 19 Apr 2008
โพสต์ ทั้งหมด 88
โพสต์ กระทู้ 4
โพสต์ รูปภาพ 75
อีเมล์ -
สิทธิ์เป็นผู้ดูแลคลับ  
สิทธิ์เป็นสมาชิกคลับ  ผู้ดูแลคลับ
ยังไม่เป็นผู้ดูแลคลับไหน


สมาชิกคลับ
Liu Yifei Club

เป็นสมาชิกเมื่อ 2009-05-19
จำนวนสมาชิกในคลับ 158 คน
So Nyeo Shi Dae Club

เป็นสมาชิกเมื่อ 2009-04-05
จำนวนสมาชิกในคลับ 139 คน
Gao Yuan Yuan Club

เป็นสมาชิกเมื่อ 2009-05-19
จำนวนสมาชิกในคลับ 15 คน
Boy Over Flowers Club

เป็นสมาชิกเมื่อ 2009-05-19
จำนวนสมาชิกในคลับ 92 คน


เพื่อน

CLUBDARA.COM