NukNik ( นุกนิก V9 )

Club Detail
ชื่อคลับNukNik
ชื่อไทย นุกนิก V9
เปิดคลับ 20 พ.ค. 2009
ระดับ1
ผู้ก่อตั้ง ShuSun
สมาชิก 4 คนปรับแต่งคลับได้เฉพาะผู้เป็น ผู้ดูแลคลับ เท่านั้น
CLUBDARA.COM