SHINee ( ชายนี่ ไฟท์ติ้ง )

Club Detail
ชื่อคลับSHINee
ชื่อไทย ชายนี่ ไฟท์ติ้ง
เปิดคลับ 31 ต.ค. 2010
ระดับ1
ผู้ก่อตั้ง love Kyuhyun
สมาชิก 6 คนปรับแต่งคลับได้เฉพาะผู้เป็น ผู้ดูแลคลับ เท่านั้น
CLUBDARA.COM