Wonder Girls ( วันเดอร์ เกิลร์ )

Club Detail
ชื่อคลับWonder Girls
ชื่อไทย วันเดอร์ เกิลร์
เปิดคลับ 17 มิ.ย 2009
ระดับ1
ผู้ก่อตั้ง 2499
สมาชิก 15 คนปรับแต่งคลับได้เฉพาะผู้เป็น ผู้ดูแลคลับ เท่านั้น
CLUBDARA.COM